Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Modelling thermal runaway initiation and propagation for batteries in dwellings to evaluate tenability conditions
Författare
Andersson Johan, Temple Alaistar, Huang Chen, Andersson Petra, Ramachandra Vasudev
Utgivare
Brandforsk, Research Institutes of Sweden (RISE)
Utgivningsår
2022
Syftet med detta projekt är att simulera initieringen och fortplantningen av termisk rusning i batterier med hjälp av en multifysikmodell på flera skalor och att jämföra de simulerade resultaten med experimentella data. Dessutom kommer ett kortslutningstest att modelleras. Slutligen kommer modellen att användas för att simulera förhållanden i en enkel bostad och bedöma hur snabbt kritiska förhållanden uppnås, t.ex. bestämma förhållanden där det är säkert för utrymning utan för höga koncentrationer av irriterande gaser.