Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Russia's War Against Ukraine and the West : The First Year
Författare
Engqvist Maria [red], Wannheden Emil [red]
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2023
Rysslands invasion av Ukraina är en vändpunkt, inte bara för Ukraina och Ryssland och deras relationer med resten av världen, utan också för den globala säkerheten i ett långsiktigt perspektiv. Denna antologi är ett försök att identifiera de viktigaste politiska, ekonomiska, och militära konsekvenserna av den ryska invasionens första år. Fokus ligger på konsekvenserna för Ryssland, dess grannländer, och internationell säkerhet. Denna antologi gör tre huvudsakliga observationer under det första krigsåret. Den första är att anledningarna bakom Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har mindre att göra med Ukrainas politiska utveckling, utan handlar mer om den ryska politiska ledningens uppfattning om Ryssland som stormakt. Den andra observationen gäller risken för eskalering. Hittills har kriget utkämpats under premisserna att en direkt konflikt mellan Ryssland och Nato bör undvikas, och att kärnvapen inte ska användas. Om någon av dessa ifrågasätts uppstår en betydande risk för eskalering – både geografiskt, och vad gäller konfliktens intensitet. Den tredje observationen är att oavsett hur kriget i Ukraina utvecklas, kommer Rysslands konfrontation med Väst att bli långvarig.