Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Handbok i civil beredskap för kommuner : 2. Kommunala verksamheter - Räddningstjänst
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Kommunen ska bedriva räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Vissa statliga myndigheter har även i uppdrag att bedriva statlig räddningstjänst. Kommunens ansvar enligt LSO innebär att kommunen dels ska bedriva operativ räddningstjänstverksamhet, dels brand- och olycksförebyggande arbete. Begreppet räddningstjänst i detta kapitel syftar på räddningstjänsten som verksamhet. Räddningstjänsten som organisation beskrivs som kommunens organisation för räddningstjänst.