Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hotbilden mot dricksvatten och livsmedelsområdet 2023
Utgivare
Livsmedelsverket
Utgivningsår
2022
2021 samarbetade Livsmedelsverket med Försvarshögskolan för att ta fram en sammanfattande bild av hur hoten mot livsmedelsförsörjningen ser ut. Öppen information från MSB, FRA, SÄPO och MUST användes för sammanfattningen. Detta samarbete har fortsatt och resulterat i foldern ”Hotbilden mot dricksvatten och livsmedelsområdet 2023”.