Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Den svenska allmänhetens hemberedskap och försvarsvilja : Översiktliga resultat från en enkätundersökning genomförd år 2022
Författare
Wedebrand Christoffer, Andersson Herman
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2023
I denna rapport redovisas några övergripande resultat från en enkätundersökning som genomfördes år 2022 i samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut och Statistiska centralbyrån. Fokus ligger på de resultat som kan sägas ha att göra med den svenska allmänhetens hemberedskap och försvarsvilja. I tillämpliga fall jämförs resultaten med en motsvarande undersökning som genomfördes år 2018. Undersökningen ger vid handen att allmänhetens försvarsvilja är stark, åtminstone i relation till personalbehoven inom Försvarsmaktens krigsorganisation och även inom andra verksamheter. Vidare framstår försvarsviljan som starkare om det gäller försvaret av Sverige än om det gäller försvaret av ett nordiskt grannland.