Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Avtal om: Företags medverkan i räddningstjänst vid olyckor med farliga ämnen - CBRNE
Författare
Egardt Erik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Företags stöd vid räddningstjänst är i grunden ett frivilligt åtagande som sker inom ramen för programmet Responible Care nationellt och internationellt. Den svenska kemiindustrins stöd till räddningstjänst vid olyckor med transport av farligt gods sker genom ett avtal mellan Swedish Innovation and Chemical Industries (IKEM) och svenska giftinformationscentralen (GIC). Detta stöd ges enligt nivå 1 i ICE. Frågor rörande riskbedömningar avseende brand och explosion hänvisas däremot till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Då det, när det gäller vissa farliga ämnen, finns ett särskilt samhällsintresse i att organisera och underlätta stöd enligt nivå 2 i ICE har detta avtal mellan vissa hanterande företag om företagens kemberedskap och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagits fram.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Nationella resurser
Fler titlar av Egardt Erik