Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Arbetsförhållanden för deltidsbrandmän/räddningstjänstpersonal i beredskap
Författare
Grip Lena, Karlsson Stefan
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Jobbet som deltidsbrandman har under den senaste tiden varit föremål för medial uppmärksamhet. Inte minst har rapporteringen handlat om svårigheten att rekrytera ny personal. Det har till exempel påpekats att detta riskerar att bli en samhällsfara då beredskapen inte kan upprätthållas på landsbygden. Deltidsbrandmännens arbetssituation är därför något som, i alla fall indirekt, varit föremål för en diskussion. I denna studie närmar vi oss denna fråga genom att undersöka de som genomgått utbildning till deltidsbrandman 2010–2020 i en enkätundersökning. Denna hoppas vi ger en fördjupad bild av hur det är att arbeta som deltidsbrandman med särskild fokus på jämställdhet och mångfald, vilket i förlängingen ska ge ytterligare kunskap för att stärka arbetet med rekryteringen till yrket. Rapporten bygger på ett uppdrag från MSB att ta fram en forskningsinriktad studie på de som genomgått utbildningarna Räddningsinsats och Grib.