Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Plattform för analys av förmågan att hantera händelser med avseende på ett förändrat klimat (PAKT)
Författare
Andersson Granberg Tobias, Grönbäck Anna-Maria, Johansson Magnus, Waldemarsson Martin
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Rapporten sammanställer kunskapsläge om riskbilder och scenarion i Sverige för framtida naturhändelser utifrån ett klimatförändringsperspektiv. Därtill presenteras ett konceptuellt ramverk för kartläggning av beredskap uppdelat i fyra domäner (Behov, Resurs, Styrning och Beroenden), samt en metodik för att analysera samhällets förmåga att hantera framtida händelser i ett förändrat klimat.