Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Demonstration av släckmetod för litiumjonbatterier. Metodtillämpning på olika aggregationsnivåer – modul, sub-batteri, elbilspack och fordonsnivå
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Följande rapport är baserad på ett projekt som genomförts i ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillverkare och distributörer av utryckningsfordon och verktyg för räddningstjänsten samt representanter från fordonsindustrin. Målet med projektet har varit att presentera en vägledning för insatser mot propagerande litiumjonbatterier samt att tillföra och öka kunskap och förståelse kring elfordon och andra batteridrivna applikationer. Projektets resultat baseras på krav och rekommendationer från tillverkare och andra aktörer som är verksamma inom industrin och räddningstjänsten.