Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Farliga verksamheters skyldighet att rapportera inträffade olyckor och tillbud
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Publikationen beskriver bestämmelser om rapportering av olyckor, utsläpp och tillbud samt vilka roller och skyldigheter ägaren eller verksamhetsutövaren har vid farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Den ska även vara ett stöd för verksamhetsutövarna vid bedömning när, hur och vad som ska rapporteras till MSB.