Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skogsbrandbevakning med flyg : inriktning för 2023
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Syftet med denna inriktning är att ge länsstyrelserna övergripande riktlinjer för att kunna genomföra skogsbrandbevakning med flyg i respektive län, om de önskar det. Ambitionen har varit att skapa en ram för inriktningen av skogsbrandbevakning med flyg inom vilken möjlighet ges till en flexibilitet som tar hänsyn till de förhållanden och förutsättningar som råder i respektive län.