Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fördjupning kriteriemodell
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
En viktig utgångspunkt för kontinuitetsarbetet är att organisationen har en gemensam syn på vad som är viktigt för organisationen och vilka konsekvenser som kan accepteras vid störningar eller avbrott i verksamheten. Genom att använda en kriteriemodell säkerställers att organisationen bedömer konsekvenser och acceptabla avbrottstider på likartat sätt vilket resulterar i mer kvalitetssäkrade bedömningar.