Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Övning med impaktering av svaveldioxid Rönnskärsverken 2006-09-20 : tätning med träkilar
Utgivare
Boliden
Utgivningsår
0
Övning med flytande svaveldioxid. Rönnskärsverken 2006-09-20. Deltagande enheter: - Boliden, Rönnskärsverken, Boliden Affärsområde Gruvor, Kemira, Räddningstjänsten Skellefteå, Air liquid Skellefteå. Förutsättningar: Temp +15 Grader (luft) Vind: SV 6.3 m/s Det finns fyra olika filmer i MSB RIB Bibliotek från övningen: Övning med impaktering av svaveldioxid Rönnskärsverken 2006-09-20 : fritt utsläpp Övning med impaktering av svaveldioxid Rönnskärsverken 2006-09-20 : impaktering med tratt Övning med impaktering av svaveldioxid Rönnskärsverken 2006-09-20 : impaktering med presenning Övning med impaktering av svaveldioxid Rönnskärsverken 2006-09-20 : tätning med träkilar Tätning av läckage med träkilar (7:12 min) Synpunkter från försöken: Tätning av läckage med träkilar Träkilar - enkelt och effektivt Vinner tid Man kan täcka med presenning först och skära ett litet hål/skåra i den för att slå in kilarna Använd klubba inte yxa Avlösning tillgänglig - tid, luft Sikt Källstyrka Kyla Hitta rätt kilar