Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hotat kulturarv: evakuering av kulturföremål i en katastrofsituation
Utgivare
Riksantikvarieämbetet, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Utgivningsår
2022
Att skydda kulturarvet vid en väpnad konflikt är svårt och ibland livsfarligt. Ändå brukar människor som lever i krigszoner försöka rädda sitt kulturarv, eftersom kulturarvet bidrar till en känsla av kontinuitet i det rådande kaoset och ovissheten. Ett slående exempel på hur lokalbefolkningar själva räddat kulturarv var när privata manuskriptsamlingar evakuerades från Timbuktu då konflikten i norra Mali bröt ut 2013. Den här handboken bygger på lärdomar från liknande verkliga erfarenheter från fältet. De har inhämtats genom ICCROM:s initiativ för kapacitetsuppbyggnad, First Aid to Culture Heritage in Times of Crisis. Handboken innehåller stegvisa instruktioner om hur samlingar av kulturföremål kan evakueras i extrema situationer. Syftet är att stödja grupper och institutioner som försöker förhindra att kulturföremål förstörs och plundras i en katastrofsituation. Handboken kan även användas för utbildning och för att stärka katastrofberedskapen för kulturmiljöer.