Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av insats vid snabb brandspridning till flera byggnader Ängelholm 2022
Författare
Bengtsson Lars-Göran
Utgivare
Räddningstjänsten Skåne nordväst
Utgivningsår
2022-11-01
Automatiskt brandlarm inkom. Vid framkomst hade branden spridit sig upp i takfoten. Utvändig släckning påbörjades men avbröts då det framkom uppgifter att det skulle finnas personer kvar inne i objektet. Rökdykning med inriktning livräddning påbörjades men inga personer påträffades. Kort därefter påträffades de eftersökta personerna utanför och livräddningen kunde avslutas. Förstärkande enheter anslöt och insatsen övergick till utvändig släckning. Branden spred sig vidare i takkonstruktionen och till den sammanbindande gången som binder ihop de olika ”skeppen”. Brandspridningen skedde således i tre olika riktningar samtidigt. Totalt brandskadades 5 ”skepp”.