Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
RID-S 2023 – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Nya föreskrifter. Föreskrifterna i RID-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på järnväg. Versionerna ADR-S 2021 (MSBFS 2020:9), respektive RID-S 2021 (MSBFS 2020:10) gäller fortfarande under en övergångstid fram till 2023-06-30. Läs mer här om föreskrifterna och beställning .