Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Forskningsöversikt traumatologi
Utgivare
Utgivningsår
2022
Denna rapport utgör en forskningsöversikt över kunskapsområdet traumatologi och är en av tre årliga leveranser inom uppdraget som Katastrofmedicinskt centrum i Linköping genomför på uppdrag av Socialstyrelsen. Forskningsöversikten är en sammanställning av vetenskaplig litteratur (artiklar i vetenskapliga tidskrifter och doktorsavhandlingar) samt presentationer av vetenskapliga möten och konferenser i urval som publicerats och/eller presenterats under föregående år. Baserat på ovanstående underlag ska Kunskapscentrumet identifiera och kortfattat summera forskningsresultat inom kunskapsområdet som direkt eller indirekt kan stärka den svenska hälso-och sjukvårdens katastrofmedicinska beredskap.