Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Civil-militär samverkan, utbildning och övning för stärkt analyskedja för mikrobiologiska prov i kris och krig : projektrapport
Författare
Thelaus Johanna, Flink Catarina, Lavander Moa, Salaneck Erik, Wikberg Per, Zohari Siamak, Algotsson Magnus, Cerenius Folke, Edner Niklas, Eriksson Viveca, Gyll Jenny, Lindgren Johnny, Molin Ramia, Söderholm Sandra
Utgivare
Forum för beredskapsdiagnostik (FBD)
Utgivningsår
2022
Denna rapport sammanfattar arbetet som har genomförts i projektet Civil-militär samverkan, utbildning och övning för stärkt analyskedja för mikrobiologiska prov i kris och krig under åren 2019-2021. Syftet med projektet har varit att höja samhällets förmåga att hantera händelser med sjukdomsframkallande mikroorganismer (B-ämnen).