Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningstjänst – lärande organisationer? : användning av erfarenheter för organisationsutveckling
Författare
Berglund Marcus, Östergren Maria
Utgivare
Karlstads Universitet
Utgivningsår
2022
Rapporten syftar till att undersöka hur några kommunala räddningstjänstorganisationer arbetar med att ta vara på de erfarenheter och den information som framkommer via olycksutredningar, händelserapporter och AAR (After Action Review). Den undersöker även lärande i samverkan med andra organisationer i form av utbyte av erfarenheter.