Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Snötäcke i gräsbrandsmodellen : utvärdering och implementation
Författare
Jansson Anna, Böhlin Johan
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Som en del i utvecklingen av gräsbrandsmodell på dygnsbasis, som beskrivs i rapporten Utveckling av modell för gräsbrandsfara avseende prognos för dygn och timma (Sjöström och Granström, 2022), så har SMHI under hösten 2021 på uppdrag av MSB gjort en studie för att utvärdera vilken modell som bäst beskriver snötäcket och dess utveckling på dygnsbasis för kommande 6 dygn och därmed kan användas i gräsbrandsmodellen 2022. Här presenteras utvärderingar från tre olika modellen där modellberäknat snödjup har jämförts med snödjupsobservationer och snödjupskartan för säsongen 2021. I rapporten presenteras också vilken modell som kommer användas för snötäcke i gräsbrandsmodellen 2022.