Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningsinsatser vid händelser med gasdrivna fordon : Vägledning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
I dagsläget finns det relativt lite kunskap och erfarenhet hos svensk räddningstjänst om hur händelser med fordon som drivs med nya bränsletyper ska hanteras. Vid olyckor och bränder i gasfordon möter räddningspersonal andra typer av risker än vid olyckor och bränder i bensin- och dieselfordon. MSB har därför tagit fram denna vägledning, som bygger på nuvarande tillgänglig kunskap.