Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Guide för deltagare : After Action Review, AAR
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Den här guiden ger information om vad du som deltagare bör känna till inför ett AAR-möte. Just dina pusselbitar är en viktig del i helhetsbilden av en händelse.