Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Guide för uppdragsgivare : After Action Review, AAR
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Innan du initierar en After Action Review, AAR, bör du som uppdragsgivare ha läst igenom och vara uppdaterad på faktabladet. Den här guiden ger vägledning och stöd i arbetsprocessen inför och efter en formell AAR. För ett framgångsrikt genomförande behöver vägledningen anpassas utifrån varje enskild händelse.