Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Pedagogiska grunder
Utgivare
Försvarsmakten
Utgivningsår
2022
Denna lärobok är Försvarsmaktens grundbok i pedagogik. Försvarsmakten ska utveckla förmåga till effektiv handling i extrema situationer, vilket kräver särskild omsorg i utformningen av lärsituationen. I Pedagogiska grunder återfinns Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn, bakomliggande teorier och resonemang kring utbildning i en militär kontext. Boken lämpar sig som stöd för de som utbildar instruktörer/lärare eller leder utbildning på kompani eller motsvarande kursnivå.