Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Strategisk utblick 9 : framtida hot
Författare
Steen Liselotte [red]
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2021
Strategisk utblick är en återkommande framåtblickande samlingsrapport som uppmärksammar säkerhetspolitiska och försvarsteknologiska trender inom en rad geografiska och tematiska områden. Temat för Strategisk utblick 9 är Framtida hot och rapporten innehåller tretton artiklar. Forskare på FOI har genom artiklarna blickat framåt och analyserat tänkbara framtida hot. Rapporten ger ett mångfacetterat perspektiv på temat som tillsammans ger insikter inom såväl säkerhetspolitik och samhällsvetenskap som naturvetenskap och teknik.