Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lista med viktiga samhällsfunktioner - Utgångspunkt för att stärka samhällets beredskap
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Listan utgör en sammanställning av de viktiga samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet – i vardagen, krisen och kriget. De viktiga samhällsfunktionerna utgör grunden för att identifiera samhällsviktig verksamhet. Därmed är listan över de viktiga samhällsfunktionerna en utgångspunkt för samtliga aktörer i beredskapssystemet gällande exempelvis beredskapsplanering, samverkan och samordning med och mellan aktörer, rapportering av lägesbilder och prioritering av resurser vid händelser. Målet är att viktiga samhällsfunktioner ska upprätthållas för att på så vis stärka samhällets beredskap. Målgrupp för listan är statliga myndigheter, kommuner, regioner samt övriga aktörer så som berörda näringsidkare och frivilligorganisationer utifrån ansvarsprincipen och de uppgifter de har kopplat till att stärka samhällets beredskap.