Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
ERIA slutrapport del 1 : utgångspunkter och arbetsmetod
Författare
Ståhle Tanja (red.), Carlzhon Stefan, Ljunglund Tomas, Norrby Marie
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Mellan 2017-2020 genomförde MSB projektet Early Responders Innovation Arena med stöd av Vinnova i syfte att möjliggöra att MSB:s utbildningsinfrastruktur används som en testbädd. Denna rapport redovisar projektets syfte och mål samt hur man gick tillväga för att realisera MSB:s verklighetslabb. Verklighetslabb; Innovation; ERIA; Testbädd.