Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Miljöeffekter av long-term fire retardants-brandretardenter
Utgivare
Örebro Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
MSB:s roll är att stödja svensk räddningstjänst så att effektiva räddningsinsatser kan genomföras. Detta gäller också räddningsinsatsers miljöpåverkan. MSB har beställt och finansierat genomförandet av denna studierapport där Tillgänglig litteratur om miljöeffekter av long term retardants som används vid bekämpning av skogsbränder i EU och Nordamerika har sammanställts. Denna version är tillgänglighetsanpassad och anpassad till MSB:s grafiska profil. I övrigt är innehållet detsamma som i föregående version.