Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
After Action Review i kommunal räddningstjänst : utvärdering
Författare
Pütsep Mona, Hertzberg Åsa, Edman Ellen
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Utvärderarnas samlade bedömning är att AAR i kommunal räddningstjänst delvis verkar ge de effekter som tidigare studier och forskning visat på. Dock behöver metoden anpassas så att den passar för hela räddningstjänstens verksamhet, även för deltidspersonalen. MSB bör också överväga vilken organisatorisk enhet som bör vara ansvarig för utbildning av AAR och vidare utveckling av metoden. Bör en enskild handläggare och eldsjäl, som förvisso gör ett utmärkt arbete, ensam driva arbetet? Eller bör AAR vara en metod som hela myndigheten rekommenderar och har med i övrig utbildningsverksamhet?