Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Zonindelning vid räddningsinsatser mot fordon med alternativa bränslen - Beräkningsunderlag
Författare
Egardt Erik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Beräkningar samt genomgång av litteratur och inträffade händelser har använts för att ta fram rekommendationer för zonindelning vid räddningsinsatser mot fordon med alternativa bränslen (CNG, LNG, Vätgas och batterier). Denna version är tillgänglighetsanpassad och anpassad till MSB:s grafiska profil. I övrigt är innehållet detsamma som i föregående version.
Relaterade titlar
Fler titlar av Egardt Erik