Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Jämförelse av metoder vid brand i personbil : motorrumsbrand och övertänd bil med explosiv hotbild
Författare
Egardt Erik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Studierapport som innehåller jämförande av metoder för räddning vid brand i personbil -Motorrumsbrand och övertänd bil med explosiv hotbild. Rapporten beskriver jämförande av försök med släckning och livräddning vid motorrumsbrand som har utförts för att jämföra effektivitet och miljöpåverkan. Dessutom har försök med att genomföra säkrare släckning vid personbilsbrand med explosiv hotbild utförts.
Relaterade titlar
Fler titlar av Egardt Erik