Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Elektromagnetiska hot – Information om kontaktytor för incidentrapportering
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Det civila samhällets krishanteringsförmåga är beroende av ett flertal system som innehåller elektronisk utrustning för bl.a. styrning, kontroll, övervakning, och kommunikation. Dessa kan påverkas av elektromagnetiska hot, antingen oavsiktligt exempelvis genom radioutsändningar från felaktigt fungerande utrustning eller avsiktligt genom angrepp med exempelvis störsändare eller vapen som avger elektromagnetiska pulser. Incidenter kan t.ex. yttra sig som störningar i trådlös kommunikation mellan it-system, eller störningar i mobiltelefonsystem.