Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Nuvarande forskningsläge för träning
Författare
Prytz Erik, Jonson Carl-Oscar, Rybing Jonas
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Denna litteraturöversikt syftar till att ge en överblick över den vetenskapliga litteraturen kring träning och övning. Fokus ligger främst på att ge en bredare översyn över många av de faktorer och variabler som identifierats som viktiga för gynnsamma träningsutfall. Även teorier och begrepp som kan vägleda utvecklingen av ett träningstillfälle eller en övning tas upp i korthet. Denna litteraturöversikt kommer däremot inte att gå ner på djupet i enskilda studier eller teoribildningar. De vetenskapliga artiklar som citeras är tänkta att utgöra en första grund för sådana djupdykningar i framtiden. Det finns även mycket mer som kan tas upp i en översikt som denna, från effekten av immersion på träningsutfall till användandet av specifika teknologier som Virtual Reality-miljöer. Denna översikt är som sagt bara en startpunkt. Denna rapport är skriven inom ramen för Projekt BlåljUS - Blåjusaktörer i UtbildningsSamverkan.