Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningsinsatser vid olyckor med gasfordon - En omvärldsanalys av metodik och olyckor 2016-2019
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
En omvärldsanalys över hur länder i Europa och Nordamerika hanterar räddningsinsatser med gasfordon. Fordon som inkluderas är personbilar mindre än 3,5 ton, bussar samt tunga fordon som drivs av något av följande: flytande naturgas, flytande biogas, komprimerad naturgas, komprimerad biogas, gasol eller vätgas. Denna version är tillgänglighetsanpassad och anpassad till MSB:s grafiska profil. I övrigt är innehållet detsamma som i föregående version.