Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Strömpenetration av räddningstjänstens skyddskläder vid olika typer av kontamination
Författare
Björnstig Ulf, Hoffmann Lars, Sturk David
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
I samband med att vårt samhälle elektrifieras i allt högre grad ökar sannolikheten att räddningspersonal behöver genomföra räddnings-insats mot elektrifierade fordon och stationära batteri/elsystem, som kan utgöra en risk för räddningspersonal under insats. Mot bakgrund av detta ämnar denna studi e presentera en översyn av medicinska fakta, standarder, dokumenterade incidenter och forskningslitteratur rörande strömgenomgång hos människa, samt presentera resultat från en provserie som testat ledningsförmågan hos olika larmställstextilier och handskar även vid kontamination av olika vätskor. Detta kan sammanfattas med en central frågeställning kring förutsättningar för "strömgenomgång av räddningspersonals ordinarie skyddskläder och kropp under insats". Denna version är tillgänglighetsanpassad och anpassad till MSB:s grafiska profil. I övrigt är innehållet detsamma som i föregående version.