Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Organiserad antagonism : jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker, sammanfattning av projektet
Författare
Rostami Amir
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Projektet har undersökt om det finns en överlappning mellan organiserad brottslighet och våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Den samlade empirin i det här projektet visar att organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism i allmänhet och våldsbejakande islamistisk extremism i synnerhet är överlappande och delvis “sammanflätade” fenomen.