Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Analys av utvecklingen inom bostadsbrand 2018 : målstyrning av brandsäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020
Författare
Jaldell Henrik, Jonsson Anders, Ryen Linda, Strömgren Mattias, Sund Björn
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
I rapporten presenterar MSB utvecklingen inom brandsäkerheten i bostäder utifrån ett antal indikatorer som ställts upp inom arbetet med att öka brandskyddet i Sverige genom den nationella strategin för stärkt brandskydd som har som mål att minska antalet omkomna och skadade vid brand i bostad. Syftet med indikatorerna är att göra det möjligt att följa upp det målstyrda arbetet inom brandområdet. Det här är en fördjupad version av rapporten MSB1362, Nationell strategi för stärkt brandskydd - Har den förändrat något?