Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
MSB:s förstärkningsresurs : oljeskadeskydd
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
MSB:s förstärkningsresurs för strandnära oljeskadeskydd syftar till att stödja samt stärka ansvarig aktörs förmåga att hantera ett oljeutsläpp som hotar den svenska kusten. När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid ett oljeutsläpp, har MSB materiel som kan användas. MSB:s depåer finns i Kustbevakningens miljöskyddsförråd i Göteborg, Stockholm (Djurö), Gotland (Slite), Oskarshamn, Malmö (oktober 2019) samt Härnösand.