Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd beredskap. Delprojekt ”Förstudie” : Projektrapport
Författare
Broman Tina, Cerenius Folke, Edner Niklas, Melin Lennart, Lavander Moa, Lundberg Magnus
Utgivare
Forum för beredskapsdiagnostik (FBD)
Utgivningsår
2019
Denna rapport sammanfattar arbetet som bedrivits i förstudien inom projektet Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd beredskap. Målet har varit att i civil-militär samverkan skapa insikter hur de civila myndigheterna i FBD kan stödja Försvarsmakten vid höjd beredskap avseende spridning av smittämnen som kan få allvarliga följder för civilbefolkning och militär. Dessa smittor kan drabba människor eller djur direkt eller indirekt via, livsmedel, dricksvatten eller foder.