Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lokal ISF, vad är det? : samverkan och ledning, vägledning för lokal ISF
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Vid samhällsstörningar kommer de hanterande aktörerna behöva samordna sina insatser, prioritera behoven och hjälpas åt för att kunna agera så effektivt som möjligt. För att kunna åstadkomma detta används en lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), som kommunen står värd för.