Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Smoke alarm efficiency : waking sleeping occupants, study
Författare
Storesund Karolina, Glansberg Karin
Utgivare
Utgivningsår
2019
Brandvarnaren har en ytterst viktig roll i en bostads brandskydd, då den ska väcka sovande personer i händelse av en brand. Brandvarnaren har två uppgifter, dels att detektera att en brand uppstått, dels att avge en signal som varnar personerna i bostaden. Studien har genomförts som en litteraturstudie och syftar till att beskriva kunskapsläget avseende vilken ljudstyrka som krävs för att med viss säkerhet väcka en människa samt vilken dämpning vanligt förekommande innerväggar och -dörrar orsakar. Utifrån befintlig kunskap presenterar studien förslag på hur brandvarnarens signal kan förbättras och hur rekommendationer kring dess placering i bostäder kan utvecklas.