Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skogsbränderna sommaren 2018 : betänkande av 2018 års skogsbrandsutredning
Utgivare
Statens offentliga utredningar
Utgivningsår
2019
Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 blev de mest omfattande i modern tid. På de flesta håll i landet lyckades räddningstjänsten effektivt begränsa och släcka – ofta i samverkan med andra. Trots alla goda insatser gjordes det naturligt nog misstag och brister blev uppenbara. Syftet med denna utvärdering av de operativa insatserna vid skogsbränderna har varit att ta till vara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden och då ge förutsättningar för ett ännu bättre arbete.