Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
ICS Parables Part 1
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Medvetandehöjande material på engelska om säkerhet för industriella informations- och styrsystem, Scada. Detta är material för att inom er egen organisation använda som diskussionsmaterial vid möten eller som underlag för medvetandehöjande utbildningar.