Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sedelärande berättelser del 1
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2016
Medvetandehöjande material om säkerhet för industriella informations- och styrsystem, Scada. Detta är material för att inom er egen organisation använda som diskussionsmaterial vid möten eller som underlag för medvetandehöjande utbildningar.