Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kriskommunikation i praktiken (KIP) : Populärvetenskaplig sammanfattning
Författare
Mral Birgitte, Vigsö Orla, Andersson Helén, Gelang Marie, Rasmussen Joel
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
Projektet ”Kriskommunikation i praktiken” (2010-2012) är en uppföljning av det tidigare KBM-finansierade forskningsprojektet ”Retoriska aspekter på kriskommunikation”. Projektet syftar till att, utifrån moderna kommunikationsvetenskapliga och specifikt retorikvetenskapliga metoder och teorier, ge fördjupade insikter i kommunikationsområden som kommunikationskulturer, ledarskap, samt attityder och attitydyttringar när det gäller risker, kriser och olyckor.