Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
What makes some organizations better than others at handling crises?
Författare
Deverell Edward
Utgivare
Utgivningsår
0
Det övergripande målet med detta forskningsprojekt har varit att bidra med kunskap till fältet krishanteringsstudier. Krishanteringsstudier, utifrån det perspektiv som anförs i detta projekt, sätter den politiskt administrativa krishanteringen i fokus. Det handlar om hur kritiska händelser från lokal kommunal nivå, till regional, central nationell och internationell nivå hanteras av offentliga organisationer.