Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tankar om andan i samhället : då, nu och framåt
Författare
Blomberg Mats
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
2007
Begreppet samhällsanda består i det följande av två fristående artiklar som är relaterade till Opinion 2007 . SPF har uppdragit åt forskaren, ekonomen och analytikern Mats Blomberg, Svensk Image AB, och juristen och ordföranden i Statens va-nämnd Stefan Rubenson att diskutera kring begreppet . De två artiklarna hålls samman av att de var och en för sig bidrar med kunskapsinventering och stimulans för dem som vill tränga djupare in i problematiken . Blombergs och Rubensons synpunkter är deras helt egna och personliga . De har heller inga anspråk på att vara vetenskapliga, fullständiga eller på annat sätt representativa för andra än författarna själva.