Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Omständigheterna kring SOS Alarms felaktiga VMA-larm i Stockholm den 9 juli 2017 : Redovisning av regeringens uppdrag 2017 07-13 (Ju2017/06079/SSK)
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Den signal ”viktigt meddelande” som felaktigt gick ut den 9 juli 2017 berodde på en bristande intern testrutin hos SOS Alarm, enligt deras egen incidentrapport från händelsen. Mycket har sedan dess gjorts för att säkra upp systemet, men helhetssynen fattas kring VMA-systemet och dess framtid, och MSB föreslår till regeringen att angripa frågan bredare. MSB har på regeringens uppdrag utrett vad som låg bakom den felaktiga signalen och vad som behöver göras för att säkra systemet. En av de omedelbara åtgärderna var att MSB i samverkan med SOS Alarm tog fram en säker testmiljö för SOS Alarm att göra sina tester i. Gemensamt kommer parterna också att säkra rutinerna kring testerna.