Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Akut omhändertagande – för räddningstjänstpersonal
Författare
Björk, Jörgen
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
I media kan vi ofta läsa att ”Räddningstjänsten var snabbt på plats” när det inträffat bränder, trafikolyckor eller andra situationer där människor skadats eller insjuknat. Det betyder att det ofta är räddningstjänstpersonal som får utföra det mycket viktiga första akuta omhändertagandet på en skadeplats. Det finns ett tydligt samband mellan ett bra första akut omhändertagande av skadade och sjuka för utgången av ett skadeförlopp. Ett snabbt, korrekt och professionellt akut omhändertagande på skadeplatsen ger större överlevnadschanser för de skadade och sjuka. Ett sådant omhändertagande kan också göra att rehabiliteringstiden blir kortare för den drabbade. Det är därför viktigt att all räddningstjänstpersonal har goda kunskaper och bra träning i akut omhändertagande.