Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Frivilligresurser under flyktingsituationen : frivilliga försvarsorganisationer och trossamfunds förmåga att möta samhällets behov hösten 2015
Författare
Asp Viktoria
Utgivare
Försvarshögskolan (FHS), CRISMART
Utgivningsår
2017
Syftet med studien var att få en samlad bild av hur frivilliga samverkade och hur de stöttade samhällets hantering av flyktingsituationen under hösten 2015. Intervjuer har genomförts med myndighetspersoner på lokal, regional och central nivå, och frivilliga från frivilliga försvarsorganisationer, trossamfund och andra delar av det civila samhället. Målsättningen med studien var att ge kunskap om hur frivilligorganisationer kan fungera som en resurs för att möta behoven som samhällsaktörer har vid samhällsstörningar, vad som fungerade väl under flyktingsituationen och vilka förbättrande åtgärder som kan vidtas för att resurserna ska kunna nyttjas än mer effektivt nästa gång.